Üsküdar Üniversitesi’nin Konuğu Olduk

Üsküdar Üniversitesi’nin organize ettiği “Dijital Kapitalizm ve İletişim Sempozyumu”nda ‘Dijitalleşen Dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Din Eğitimi Faaliyetleri’ başlıklı bildiri sunumunu yaptık.

Yaşanan hızlı değişmeler, teknolojik, bilimsel, sosyo-kültürel vb. birçok alanda etkisini göstermektedir. İnsan hayatını kolaylaştıran teknoloji, özellikle din eğitimi alanında birçok yarar sağlamaktadır. Anayasa’da belirtilen ‘toplumu din konusunda aydınlatma’ görevi gereği Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın ilkelerini, Kur’an’ın mesajını ve Resulü Ekrem’in sünnetini en doğru yöntem ve biçimde topluma ulaştırmaya çalışmaktadır. Pek çok kamu kurum ve kuruluşlarına varıncaya dek çok çeşitli alanlarda çok farklı kesimlere geniş bir yelpazede din hizmeti sunulmaya devam edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı ile bu hizmetlerin sunulması görevini yerine getirirken teknolojik gelişmelerin farkında, yeni dijital öğrenme modelleri ile sahih ve güvenilir dinî bilgiyi vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içindedir. Toplumun tüm kesimlerine ulaşılabilirlik hedeflenmektedir. Bu çalışmamızda, dijitalleşen dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü din eğitimi faaliyetleri incelenmiş ve bu alanla ilgili yapılan hizmetler araştırılmıştır.

Yaptığımız Sunumu İndirmek İçin Tıklayın !

Print Friendly, PDF & Email

Bir yanıt yazın