Yûsuf ie Züleyha- Nazan Bekiroğlu (Kitap İncelemesi)

Yûsuf ie Züleyha- Nazan Bekiroğlu (Kitap İncelemesi)

Nazan Bekiroğlu’nun “Yûsuf ile Züleyha” adlı kitabı toplam altı bölümden oluşuyor.

-Söz Başı: Bismihû. Diyerek başlıyor sözü. Her hikâyenin giriş, gelişme ve sonuç başlıklarında kaderi vardır. Bu bölümde yazarın şiirsel anlatımına tanık olmaya başlıyorsunuz. Nazan Bekiroğlu, diğer eserlerinde de bu şiirsel üslubu kullanıyor.  Betimleme eylemini çok güzel sergiliyor.

“Sen onlara bu kıssayı anlat, belki üzerinde düşünürler.”  A’râf,176

-Yûsuf’un Rüyası:  Yûsuf’un güzelliği, kardeşlerinin kıskançlığı ve O’nu kuyuya atmaları, kervancıların Yûsuf’u kuyudan çıkarması ve esir pazarında yirmi dirheme satılması, Hz. Yusuf’un başına gelen ve gelecek olan olaylardan bahsediyor. Ayeti kerimede geçen “Bir vakit Yusuf babasına: «Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.» dedi.(Yûsuf Sûresi/4)

-Züleyha’nın Rüyası: Züleyha’nın rüyası, pazara düşen Yusuf’un Züleyha’nın yanında büyümesi,  Züleyha’nın her şeyde Yusuf’u görmesi, Mısırlı kadınların Züleyha’yı kınaması, kadınların Yusuf’u görünce ellerini kesmesi, Yusuf’un duası, Yusuf’un gömleğinin yırtılması ve zindan anlatılıyor.

Sana bu Kur’ân’ı vahyetmekle biz, sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Gerçek şu ki, daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. (Yusuf, Âyet 3)

-Firavun’un Rüyası: Yusuf’a zindanda rüya yorumu verilmesi ve rüya gören Firavun’un gördüğü rüyanın tabiri için Yusuf’a başvurması anlatılıyor.

– Yusuf’un Duası: “Ey Rabbim! Mülkten bana nasibimi verdin. Ve bana rüya ilmini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür. Ve beni Salihlerin arasına kat!”  (Yusûf,101)

– Yazıcının Son Sözü: Nazan Bekiroğlu’nun kitap hakkındaki son sözleri bu bölümün içeriğini oluşturmaktadır.

Minnet Hüdâ’ya devlet-i dünya fenâ bulur

Bâkî kalır sahîfe-i âlemde adımız (Bâkî)

Hz. Yusuf’un kıssası Kur’an-ı Kerim de “Ahsenül Kasas” yani ‘kıssaların en güzeli’ olarak ifade ediliyor. Nazan Bekiroğlu bu kıssaya şiirsel ve betimsel bir anlatım katarak çok güzel bir eser ortaya çıkarmış.

Kitaptan Beğendiğim Alıntılar:

  • Dua ziyan olmaz, dua kaybolmaz.
  • Rabbim, seni görmeden iman edişim mucize değil mi?
  • Anladı ki aşkın nâmesinde ser-nâmeden öte kelâm yok.
  • Ateşe düşmeyen yanmayı nereden bilsin? Elini bıçak çizmeyen kanın rengini nasıl öğrensin?
  • Sabrın ve tahammülün bir güçsüzlük olmaktan çıkıp güce dönüşmesi için toprağa düşen tohumun çatlaması lazım.
  • Yükselmek için düşmek, arınmak için kirlenmek, çıkmak için batmak lazım.
  • Hırs ve tamah, güç ve servetle birleşince fazla söze hacet kalmadı.
  • Hüznünü Rabbine şikayet etti de Rabbinden hiç şikayet etmedi.
  • Ağladı. Göz yaşları kanı kadar sıcaktı.

 

23 Mayıs 2020 Cumartesi/Afyonkarahisar

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir yanıt yazın