Dinî Danışma Ve Rehberlik

Diyanet İşleri Başkanlığımızın pek çok kurum ve kuruluşla iş birliği esasına dayalı olarak Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti sunduğu bilinmektedir. Ülkemizde daha yeni yeni hizmete başlayan bu alana katkı yapacak eserlerden bir tanesi de ‘Dinî Danışma ve Rehberlik’ kitabıdır.
Prof. Dr. Suat Cebeci’nin kaleme aldığı kitap, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkmıştır. Kitap beş ana bölüm ve bunların alt başlıklarından oluşmaktadır. Giriş kısmında, rehberliğin ortaya çıkışı, öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik, psikolojik danışma ve psikoterapi konuları üzerinde bilgi verilmiştir.
Birinci bölümde, rehberliğin içeriği, çeşitleri, psikolojik danışmanın ilkeleri ve teknikleri üzerinde durulmuş, rehberliğin bireye kuru bir öğüt verme işi olmadığı, problemli bireye problemini çözebilmesinde insancıl bir anlayış ve yaklaşım olduğu ifade edilmiştir.
İkinci bölümde, dinî danışma ve rehberliğin esasları ana başlığı altında İslam açısından dinî danışma ve rehberlik, temel yaklaşımlar, toplumda dinî danışma ve rehberlik alanları hakkında alt başlıklara yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde, bilhassa din gönüllülerini ilgilendiren konular olan, dinî eğitim ve öğretimde rehberlik, rehberlik edici din öğretiminin özellikleri, dinî konuların öğretiminde rehberlik yaklaşımı gibi konular veciz ifadelerle anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, din hizmetleri alanında karşılaşılan sorunlar, sosyal ve kişisel yaşantılar olmak üzere mukayese yapılmış, rehberde olması gereken beceriler, başlıklar hâlinde kısa şekilde özetlenmiştir. Son bölümde ise, ailenin mahiyeti ve sorunları, aile irşat ve rehberliği süreci, aile danışmanlığı beceri ve teknikleri olmak üzere, aile rehberliği üzerinde durulmuştur.
Çalışmada günümüzde dinî danışma ve rehberlik hizmetlerinin bir geliştirme ve olgunlaştırma süreci olarak sistemleştirilmesi vurgulanıyor. Çalışmanın ortaya koyduğu hususlar Başkanlığımız tarafından hizmet alanlarına dâhil edilmiştir. Bu anlamda bu kitabın dinî danışmanlık ve rehberlik alanında yapılmış öncü çalışmalardan olduğunu göz önünde bulundurmalıyız.
Cebeci, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanının temel dinamikleri üzerinden hareket ederek insanların din konulu sorunlarının çözümüne doğru bir yol tutup, dinî danışma ve rehberlik alanının sistemleştirilmesinde bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir çalışmada, psikolojik danışma ve rehberliğin dinî açıdan yapılandırılması kadar İslam dininin konuya getirdiği farklı bakış açılarına, Kur’an ve sünnette öne sürülen ilke ve tekniklere dair tespitler de okuyucuların dikkatini çekmektedir. Dinî danışma ve rehberlik konusu, hem uygulama sahasında hem de akademik alanda çalışma yapan herkesin ilgisini hak edecek öneme sahiptir.

 

Mehmet PEHLİVAN

 

 

Kaynak: https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=32041

Print Friendly, PDF & Email

Bir yanıt yazın